Echipa de management

Echipa de management este alcătuită din:

  1. Director Proiect: Rector - Prof.univ.dr. Ion CUCUI
  2. Coordonator Tehnic: Director tehnic ICSTM - Prof.univ.dr.ing. Valerica CIMPOCA
  3. Responsabil Achiziţionare, recepţie, punere în funcţiune active corporale şi necorporale: Prof.univ.dr.ing. Nicolae OLARIU
  4. Responsabil Financiar: Director economic - Ec. Nicoleta MANEA
  5. Responsabil Departamentul construcţii, instalaţii – montaj: Ing. Ion ILIE

Echipa de implementare:

  1. Administrator proiect - CS dr.ing. Dorin LET
  2. Sef departament achizitii publice - Ec. Ionel GOGLEA
  3. Sef secretariat tehnic - CS dr.ec. Geanina STANESCU
  4. Sef logistica - CS dr.fiz. Ioana DULAMA