Despre proiect

In data de 28 septembrie 2010, Universitatea Valahia din Targoviste a semnat contractul de finanţare al proiectului cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Proiectul a fost selectat spre finanţare în cadrul competiţiei POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4, are o valoare totală de 57.971.600 LEI şi se va derula pe o perioadă de 36 luni.

Obiectivul proiectului este acela de a construi în campusul universitar un institut de cercetare cu 20 de laboratoare (36 spatii nou create) şi de a-l dota cu infrastructură de cercetare de cel mai înalt nivel, în domeniul energiilor regenerabile, al produselor şi proceselor inovative. Activitatea institutului se va concretiza în dezvoltarea de materiale, dispozitive şi sisteme cu aplicabilitate în producerea energiei regenerabile şi integrarea acestora în clădiri, pentru creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumurilor de materii prime şi combustibili. Proiectul va conduce la creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare la nivelul Regiunii 3 Sud-Muntenia şi la întărirea competitivităţii cercetării ştiinţifice romaneşti la nivel european.

Referinţe:
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Aria tematică a proiectului: 3. Energie
Codul UNESCO al proiectului: 3322.05 Surse neconvenţionale de energie

Cod competiţie: POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4
ID proiect: 916
COD SMIS: 14687
Contract: 250/28.09.2010