edu.ro

Syndicate content
Updated: 1 year 6 weeks ago

Întrevederea ministrului Educației cu o delegație a Consiliului Învățământului Superior din Republica Turcia

Thu, 13/10/2022 - 13:25
13 Oct 2022

Ligia Deca, ministrul Educației, a avut astăzi, 13 octombrie, o întrevedere cu o delegație condusă de Erol Özvar, președintele Consiliului Învățământului Superior din Republica Turcia.

Cei doi interlocutori au agreat importanța intensificării cooperării în domeniul învățământului superior, convenind asupra unor acțiuni concrete: organizarea unui forum universitar în anul 2023, respectiv crearea unui grup de lucru la nivel de experți, care să abordeze teme de interes comun (recunoașterea diplomelor, creșterea numărului de parteneriate interuniversitare și a mobilității academice, scheme de burse comune pentru studenți și cadre didactice). 

Cooperarea între cele două instituții se realizează în baza prevederilor Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniul învățământului superior între Ministerul Educației și Consiliul pentru Învățământ Superior din Republica Turcia.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire între ministrul Ligia Deca și reprezentanții elevilor

Mon, 10/10/2022 - 16:04
10 Oct 2022

Astăzi, ministrul Educației, Ligia Deca, a discutat cu reprezentanții elevilor și i-a asigurat că Ministerul Educației le va fi un partener loial și implicat de dialog. La întâlnire, au fost prezenți Robert Avram (președintele Consiliului Național al Elevilor) și Ariana Dudună (președinta Asociației Elevilor din Constanța).

Temele abordate au vizat: găsirea soluțiilor necesare pentru asigurarea transportului gratuit al elevilor, sistemul de acordare a burselor și noul pachet de legi ale educației. În perioada imediat următoare, propunerile făcute de elevii prezenți la discuție vor fi analizate în procesul de finalizare a noilor legi ale educației.

Pentru a păstra un dialog constant cu elevii și pentru a se asigura că vocea lor contează, Ministerul Educației va organiza periodic întâlniri cu elevii reprezentanți din toată țara.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Mesajul transmis de Ligia Deca, ministrul Educației, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației

Wed, 05/10/2022 - 08:29
05 Oct 2022

Vă prezentăm, în cele ce urmează, mesajul transmis de Ligia Deca, ministrul Educației, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației.

„Ziua Mondială a Educației este un prilej de bucurie și de recunoștință față de toți cei care au dăruit și s-au dăruit necondiționat pentru formarea noastră. Este o zi simbolică pentru recunoașterea rolului pe care dascălii îl au în societate. Nu întâmplător, în limba engleză, denumirea acestei sărbători aduce în prim-plan profesorii: «World Teachers’ Day». Puterea simbolică a zilei de astăzi este în deplină consonanță cu acțiunile pe plan internațional la care România a avut ocazia să ia parte în ultima perioadă. Eforturile din ultimele şase luni, în care România a coprezidat Action Track 3 în cadrul Summitului pentru Transformarea Educației pe tema «Teachers, teaching and the teaching profession», au dat roade, mărturie stând faptul că  Secretarul General Adjunct al ONU, Amina Mohammed, a anunțat constituirea Comisiei Internaționale pentru Cariera Didactică.

Profesorilor care ne-au ajutat să devenim noi, cei de azi, le datorăm prețuire și respect, încredere și sprijin.

Totodată, de Ziua Educației, nu-i putem uita pe cei dintâi educatori ai copiilor - părinții și pe toți cei care compensează, prin eforturile lor, ceea ce sistemul nu reușește să facă așa cum ne-am dori. Mă gândesc la copiii din mediile dezavantajate, la cei în prag de abandon școlar sau la stereotipurile și prejudecățile care se interpun, de multe ori, între unii tineri și visurile lor.

Îmi este clar că educația din România trebuie să închidă câteva decalaje majore, pentru a permite o apropiere de media europeană. Unul din cele mai importante este cauzat de numărul mare de copii și tineri care părăsesc școala înainte de finalizarea educației obligatorii. Problema abandonului lovește disproporționat elevii din medii defavorizate, din mediul rural, din comunitățile sărace sau periferice. Copiii de origine romă sunt afectați în mod deosebit, fiind adesea la intersecția mai multor dezavantaje.

Vreau ca trecerea de la principiul egalității la cel al echității să fie garantată tuturor, indiferent de mediul de reședință, de mediul socio-economic, de nevoile educaționale speciale sau de orice alt criteriu.

La mulți ani tuturor, cu șanse egale și cu visuri mari!”

Etichete: comunicate de presămesaj ministruCategorie: Comunicate de presă

Ceremonia de predare-primire a mandatului de ministru al Educaţiei

Tue, 04/10/2022 - 16:01
04 Oct 2022

Astăzi, la sediul Ministerului Educației, a avut loc procesul de predare-primire a mandatului de ministru al Educaţiei.

Redăm, în cele ce urmează, fragmente din mesajul ministrului Educației, Ligia Deca, în care trasează direcțiile prioritare ale mandatului:

O prioritate a mandatului meu în perioada imediat următoare o reprezintă proiectele de lege ale educației. Pe baza observațiilor primite în procesul de dezbatere publică, mă voi consulta cu vocile relevante din domeniul educației și voi armoniza actele normative cu recomandările care susțin calitatea, echitatea, integritatea și predictibilitatea în sistemul românesc de educație.

Totodată, în colaborare cu membrii Guvernului României și cu autoritățile publice locale, ca ministru al Educației, voi face toate demersurile necesare, astfel încât unitățile de învățământ să nu aibă de suferit în contextul dificil generat de situația economică și energetică existentă la nivel global şi să trecem iarna cu bine împreună.

Nu în ultimul rând, știu că una dintre nevoile fundamentale ale sistemului de educație este predictibilitatea. Un obiectiv esențial al mandatului meu este tocmai asigurarea caracterului predictibil al măsurilor educaționale, astfel încât elevii, profesorii și părinții să știe din timp cum se desfășoară procesul de învățământ.”

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

7 propuneri de îmbunătățire a proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Fri, 23/09/2022 - 07:47
23 Sep 2022

În urma dezbaterii publice a proiectului Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin care se asigură cadrul legal pentru plata/decontarea transportului elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu, la care au participat reprezentanți ai Consiliul Național al Elevilor și ai altor asociații ale elevilor, reprezentanți ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, ai Asociației Comunelor din România, ai Avocatului Poporului și ai societății civile, au fost agreate 7 propuneri de îmbunătățire a proiectului de act normativ:

  • Creșterea de 4 ori a sumei acordate pentru transportul elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu. Astfel, pentru facilităţile de transport acordate elevilor, se asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună pentru distanţa de până la 3 km, iar pentru distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună pentru fiecare kilometru;

  • În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară, aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport;

  • În situația în care suma forfetară lunară, majorată cu 100%, nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete (din cauza pacticării unor tarife excesive, ajungând până la 30 lei/km/lună, față de alte situații în care tariful este de 3 lei/km/lună), diferența poate fi decontată din bugetele consiliilor județene;

  • Reglementarea potrivit căreia cuantumul minim să poată fi majorat prin hotarâre a Guvernului pentru a asigura flexibilitate în funcție de evoluția situației economice și sociale;

  • Asigurarea cadrului legal care să permită autorităților locale să susțină transportul școlar specializat de tip curse şcolare pentru transportul de la/până la unitatea de învăţământ, pentru toate nivelurile învățământ (primar, gimnazial si liceal);

  • Alocația forfetară este neimpozabilă și nu va fi luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau bursei de ajutor social;

  • Elevilor cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, atât pentru contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, cât și pentru contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, prezent la „Summit-ul privind Transformarea Educației”, în delegația Președintelui României, Klaus Werner Iohannis (New York, 16-19 septembrie 2022)

Tue, 20/09/2022 - 14:50
20 Sep 2022

În perioada 16 - 19 septembrie 2022 s-a desfășurat la New York „Summit-ul privind Transformarea Educației”, organizat la inițiativa Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

Președintele Klaus Werner Iohannis a inițiat și susținut implicarea României în acest exercițiu de elaborare de politici încă din primele momente ale demarării pregătirii Summit-ului, România fiind una dintre cele 10 țări care au co-prezidat cele 5 linii de acțiune (action tracks) în procesul de pregătire a „Summit-ului pentru Transformarea Educației”, timp de 6 luni.

Obiectivul declarat al Summit-ului a fost coagularea tuturor factorilor resposabili pentru o mai bună finanțare a educației în vederea implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, dar mai ales pentru reforma educației și pentru a contracara regresul înregistrat în atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă a educației, în contextul în care perioada de criză sanitară a fost definită atât la nivel UNESCO, cât și la nivel ONU, în peste 190 de state membre, drept o adevărată catastrofă educativă/generațională.

Au fost propuse 5 linii de acțiune tematică:

1. Școli incluzive, echitabile, sigure și sănătoase;

2. Învățare și abilități pentru viață, muncă și dezvoltare durabilă;

3. Profesori, predare și carieră didactică;

4. Învățare și transformare digitală;

5. Finanțarea educației.

România a co-prezidat a 3-a linie de acțiune tematică, dedicată profesorilor și carierei didactice.

Astfel, Summit-ul a debutat vineri, 16 septembrie, cu Ziua mobilizării, dedicată vocii tinerilor, viziunii lor asupra transformării educației și stabilirii parcursului prin care aceștia se pot implica în procesul transformativ.

Sâmbătă, 17 septembrie, în Ziua soluțiilor, România a fost gazda dialogului cu tema „Profesorii în centrul educației! Apel la acțiune în ceea ce privește politicile dedicate profesorilor și dialogului social pentru a transforma cariera didactică” („Teachers at the heart of education! Call for action on teacher policies and social dialogue to transform the teaching profession”), organizat alături de UNESCO, Organizația Internațională a Muncii și Nigeria.

Cu această ocazie, consilierul prezidențial Ligia Deca a prezentat, în calitate de co-lead AT3 din partea României, importanța implicării și consultării cadrelor didactice în orice demers ce presupune schimbari în sistemul de educație.

Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației, a susținut 5 intervenții tematice în cadrul „Summit-ului Transforming Education - Ziua soluțiilor”:

1. Transformarea educației începe devreme: importanța educației timpurii (eveniment organizat de către UNICEF, UNESCO, Uzbekistan, Republica Populară Democratică Laos și Gabon);

2. Transformarea sistemelor de educație pe timp de criză: perspective din Ucraina (eveniment organizat de către Ucraina, Polonia, UNESCO și UNICEF);

3. Rolul învățământului superior în transformarea mediului; învățarea pe tot parcursul vieții (eveniment organizat de Universitatea Națiunilor Unite, Spania, Bhutan, UNESCO și Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice);

4. Abilitățile digitale în învățare și predare - perspectiva drepturilor omului (eveniment organizat de Consiliul Europei, Slovenia, Grecia, UNESCO și Centrul UNESCO de cercetare în domeniul inteligenței artificiale);

5. Transformarea educației pentru transformarea vieții: mize, provocări și perspective pentru sistemele de educație francofone (eveniment organizat de Conferința Miniștrilor Educației din Statele Francofoniei - CONFEMEN, Maroc, Biroul Internațional al Educației- UNESCO, Institutul francofoniei pentru educație și formare - IFEF/OIF).

Cu această ocazie, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a prezentat Proiectul România Educată și a reafirmat angajamentele naționale privind susținerea demersurilor comunității internaționale de redresare și transformare a educației.

Ziua de luni, 19 septembrie, a fost dedicată reuniunii liderilor și susținerii declarațiilor naționale de angajament, prin care șefii de stat și de guvern și-au exprimat viziunea și acțiunile concrete avute în vedere pentru reforma educației.

„Transformarea educației presupune atingerea provocărilor globale actuale, aflate în creștere exponențială, cu toate resursele pe care le are educația, pentru a încuraja progresul, pacea și prosperitatea!”, a afirmat Klaus Werner Iohannis, Președintele României.

Astfel, România este unul dintre actorii principali care au contribuit la documentul final al Summit-ului - Viziunea Secretarului General al ONU, prezentată cu ocazia Summit-ului din data de 19 septembrie a.c.

Mobilizarea, transformarea educației și declarațiile naționale de angajament, prin care șefii de stat și de guvern și-au exprimat viziunea și acțiunile concrete avute în vedere pentru reforma educației, sunt reperele care marchează viitoarele direcții de acțiune.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Mesajul ministrului Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, cu prilejul începerii anului școlar 2022 - 2023

Mon, 05/09/2022 - 12:47
05 Sep 2022

„Întoarcerea la școală după vacanța de vară este un moment de emoție pentru profesori, pentru elevii de toate vârstele, dar și pentru părinții și bunicii acestora.

Toți părinții și bunicii care vor dori să fie alături de copii și să-i însoțească la grădiniță sau la școală o vor putea face!

Dragi elevi, data de 5 septembrie marchează începutul unei noi etape în procesul vostru de dezvoltare, etapă care aduce și noi provocări educaționale. Vă asigur că tot efortul vostru va merita, pentru că doar prin școală veți fi mai aproape de un viitor mai bun. Suntem mândri de voi și vă asigurăm că vă vom susține mereu și vom căuta cele mai bune soluții pentru a vă ajuta!

Succes în noul an școlar!

Stimați profesori, educatori și învățători, sunteți cei care pot face școala mai bună!

Vom lucra împreună pentru binele generației de mâine. Apreciez eforturile făcute și vă felicit pentru că, zilnic, sunteți și continuați să fiți un model și o sursă de inspirație pentru copii și pentru noi toți. Ne-am asumat o responsabilitate uriașă, aceea de a forma tinerii și știu că împreună vom reuși. Prin proiectele noilor legi, profesorul va redobândi locul pe care-l merită în societate. Împreună reașezăm la locul cuvenit sintagma „Ai carte, ai parte!”. Vom vedea rezultatele într-o societate în care studiile și competențele acumulate pe parcursul anilor de școală vor conta cu adevărat. Să nu uitați că influența profesorilor se extinde dincolo de clasă, în viitor!

Vă mulțumesc pentru devotamentul dumneavoastră!

Dragi părinți și bunici, fiți alături de profesorii care vă îndrumă copiii pe întreg traseul educațional! Fiți vocea care transmite încrederea și optimismul de care copiii și nepoții dumneavoastră au nevoie!

Continuați să credeți în școala românească și vă garantez că toate schimbările pe care le facem vor lucra pentru binele copiilor.

Schimbăm pentru ca școala să devină un mediu prietenos pentru toți! Facem eforturi ca în toate școlile și grădinițele să existe condiții bune pentru învățare, pentru ca fiecare copil al acestei țări să aibă acces la o educație de calitate.

În același timp, vă asigur că suntem responsabili și determinați să luăm cele mai bune măsuri pentru ca școala cu prezență fizică să se desfășoare în siguranță.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și susținere!

Mult succes în noul an școlar!”

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind rezultatele finale înregistrate la examenul național de bacalaureat || sesiunea august - septembrie 2022

Sat, 03/09/2022 - 14:32
03 Sep 2022

 

Rata finală de promovare din sesiunea august-septembrie 2022 (după contestații) - 35,4% - atinge cel mai ridicat nivel din 2009 până în prezent!

 ----------------------

Rata finală de promovare, înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat 2022 (după soluționarea contestațiilor) este 35,4%, în creștere cu aproape 3% față de rezultatele inițiale (32,5%) și cu 2,5%, comparativ cu sesiunea de toamnă a anului trecut.

În acest context, 35,4% este cea mai ridicată rată de succes consemnată pentru acest tip de sesiune din anul 2009 până în prezent!

Au promovat examenul 10.092 de candidați (cu 821 mai mulți, față de prima afișare a rezultatelor). Dintre aceștia, 6.980 de candidați (rată de reușită: 37,1%, +3% în raport cu prima afișare) provin din promoția curentă, iar 3.112 candidați provin din promoțiile anterioare (rată de reușită: 32,1%, + 2,6% în raport cu prima afișare)

În județul Călărași, unde lucrările scrise ale candidaților au fost evaluate digitalizat în cadrul unui program-pilot derulat în premieră în acest an, rata de succes a fost de 29,9% (+ 3,3%, comparativ cu rezultatele inițiale: 26,6%).

Au fost depuse 10.773 de contestații (11.756 în sesiunea august-septembrie 2021), defalcate astfel: proba E)a) - 3.717, proba E)b) - 80, proba E)c) - 3.031 și proba E)d) - 3.945. Pentru 5.004 lucrări, notele au fost modificate (prin creștere sau micșorare).

Rezultatele finale (după soluționarea contestaţiilor) au fost afișate astăzi, 3 septembrie, în centrele de examen şi pe pagina web dedicată. La fel ca în prima sesiune, rezultatele au fost publicate prin anonimizarea datelor personale ale candidaților, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).

Media minimă de promovare a examenului este 6 (șase), iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5 (cinci). Procentul de promovare a fost calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi (112).

Detalii suplimentare sunt disponibile în dosarul de presă atașat.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăbac 2022bacalaureat 2022Categorie: Comunicate de presăfisiere:  03_09_2022_Dosar_presa_rezultate_finale_bacalaureat_sesiune_toamna_2022.pdf

Ministerul Educației extinde rețeaua de școli-pilot din sistemul național de învățământ

Thu, 01/09/2022 - 15:24
01 Sep 2022

Ministerul Educației continuă transformarea sistemică a educației în România, de la un model centralizat la unul definit de subsidiaritate autentică, pe coordonatele definite de Proiectul România Educată. În acest sens, au fost semnate ordinele de ministru prin care 28 de unități de învățământ din întreaga țară primesc statutul de școală-pilot, începând cu anul școlar 2022 - 2023.

Acestea se adaugă celor șase scoli vizionare, care în anul școlar trecut au pilotat elemente inovative la nivel de organizare a planului-cadru, a structurii anului școlar sau a evaluării, pilotări care au stat la baza unor măsuri implementate deja la nivel de sistem începând cu noul an școlar: perioade mai scurte de învățare în alternanță cu perioade de odihnă, înlocuirea tezelor cu alte tipuri de evaluări, eliminarea mediilor semestriale.

Una dintre pilotările începute în anul școlar precedent de către Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București va fi extinsă în noul an școlar la 9 unități de învățământ liceal. În acest sens se realizează cadrul propice pentru o evaluare mai pertinentă a impactului asupra rezultatelor școlare a modelului propus, respectiv reorganizarea materiei din trunchiul comun la clasa a XII-a, astfel încât să permită elevilor să se concentreze, în ultimele două perioade de învățare, pe materiile de interes în raport cu examenele de bacalaureat și de admitere la facultate. În funcție de aceste rezultate, este posibilă extinderea modelului la nivel național din anul școlar următor.

De asemenea, va continua pilotarea modelului de predare-învățare în sistem blended learning, cu predare alternativă cu prezență fizică și online, fie la intervale periodice, fie în mod regulat, ca parte a orarului săptămânal. La pilotarea acestui model, început anul trecut pentru nivelul gimnazial, se adaugă nivelurile liceal, inclusiv forma de învățământ seral și postliceal. Scopul pilotării acestui model îl reprezintă atât optimizarea folosirii infrastructurii existente, cât mai ales reducerea abandonului școlar.

În plus, cu sprijinul Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică, în 12 școli gimnaziale din mediul rural va fi pilotat un model de predare-învățare în sistem blended learning care să aducă la clasă, la disciplina Informatică și TIC, un specialist din domeniul informaticii, care va preda online, de la distanță, alături de profesorul titular de curs, conținuturile din programă care acoperă componenta de informatică. Se urmărește astfel evaluarea impactului participării unor specialiști din afara sistemului de învățământ la creșterea calității și atractivității unor discipline cu grad mare de specializare.

În ceea ce privește învățământul particular și confesional, se suplimentează pilotarea resurselor educaționale alternative, începute anul trecut, cu pilotarea în trei unități de învățământ particular a unor modificări curriculare care să respecte specificul confesiunii în cadrul căreia funcționează acestea. Se urmărește, astfel, pilotarea unui model de învățământ confesional care să poată fi autorizat ca atare de către Ministerul Educației și care să permită cultelor recunoscute în România să își organizeze mai eficient, într-un mediu controlat, propriile rute de învățare, în acord cu valorile și principiile societății românești.

Pe lângă aceste aspecte, în 13 unități de învățământ de nivel gimnazial și liceal se va pilota organizarea modulară a orarului, urmând principii pedagogice moderne, astfel încât numărul disciplinelor de studiu programate într-o perioadă de învățare să fie mai mic, cu respectarea numărului de ore din planul-cadru per total în anul școlar, nu pe săptămână. În acest context se pilotează un model de descentralizare a implementării planului-cadru național, model ce poate fi generalizat, în funcție de rezultatele obținute, odată cu intrarea în vigoare a noilor planuri-cadru începând cu anul școlar 2023 - 2024.

De o importanță aparte este pilotarea în învățământul profesional dual a unui model curricular nou, în care învățarea la locul de muncă, la agenți economici, va reprezenta 50% din numărul total de ore de teorie și practică. Această pilotare va fi esențială în implementarea noilor planuri-cadru pentru învățământul profesional, din perspectiva reformei propuse de Proiectul România Educată și din perspectiva noului cadru legislativ.

Nu în ultimul rând, Ministerul Educației va continua pilotarea înregistrării situației școlare exclusiv în format electronic, încurajând unitățile de învățământ să folosească platformele existente pe piață și să renunțe la folosirea documentelor în format fizic, aspect ce se înscrie în politica de dezvoltare sustenabilă și protejare a mediului pe care ministerul o promovează la toate nivelurile.

În anul școlar 2022 - 2023, 742 de unități de învățământ au decis să renunțe la catalogul clasic (fișier pdf), în format fizic. Generalizarea treptată a sistemelor de management digital al unităților de învățământ va permite și un acces transparent la date și implicit luarea unor decizii bazate pe date reale si actuale.

Prin lărgirea rețelei de școli-pilot, Ministerul Educației continuă procesul de transformare profundă a educației din țara noastră. Programul de pilotare va continua și în anii următori pentru a permite o evoluție continuă a sistemului de învățământ, care să reflecte evoluția rapidă a societății în care trăim.

Pentru a sprijini acest proces, în Planul Național de Redresare și Reziliență este prevăzut un apel ce va fi lansat în toamna acestui an prin intermediul căruia se va asigura finanțarea cu 12 milioane de euro a 60 de proiecte de pilotare în următorii ani, finanțare ce va permite inclusiv testarea unor modele noi de management al resurselor umane.

Dincolo de dimensiunea strategică, esențială în ansamblul politicilor publice educaționale, a inițierii pilotării curriculare, pilotările urmăresc validarea unor procese si mecanisme care susțin centrarea procesului de predare-învățare pe nevoile, interesele și aspirațiile reale ale fiecărui elev în parte. Fiecare demers sistemic, cu atât mai mult unul inovator, precum cel pe care îl marcăm azi, este esențial în contextul unei educații menite să-i sprijine pe tineri să-și împlinească aspirațiile.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: școli-pilotcomunicate de presășcoli catalog electronicCategorie: Comunicate de presăfisiere:  ANEXA_scoli_catalog_electronic_2022_2023.pdf

Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei și Societatea de Transport Bucureşti (STB S.A.)

Thu, 01/09/2022 - 12:52
01 Sep 2022

Eliberarea abonamentelor valabile în mijloacele de transport public local rutier (asigurate de Societatea de Transport Bucureşti STB S.A.) pentru elevii și studenții înmatriculați în unităţi de învăţământ și instituții de învățământ superior din Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov se va eficientiza prin digitalizarea mecanismelor acestui proces. 

Este un pas important în direcția digitalizării serviciilor oferite beneficiarilor direcți ai educației, realizabil în urma recentului protocol de colaborare semnat de Ministerul Educaţiei și Societatea de Transport Bucureşti (STB S.A.). Astfel, Ministerul Educației va facilita accesul STB S.A. la platformele informatice pe care le gestionează, Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) și Registrul Matricol Unic (RMU), astfel încât să permită, în condiţii de securitate informatică, verificarea automată şi validarea calităţii de elev/student înmatriculat în școli/universități din Capitală și din județul Ilfov”, declară Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației. 

Mai exact, Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. va dezvolta o aplicație care să permită obținerea abonamentelor metropolitane gratuite pentru elevi/studenți, în perioada anului școlar/universitar, pe toate liniile de transport public de suprafață din Regiunea București - Ilfov, indiferent de operatorul de transport, conform legislației în vigoare.

Schimbul de informaţii se va realiza cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene.

Protocolul de colaborare între Ministerul Educaţiei și Societatea de Transport Bucureşti (STB S.A.), semnat de ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și Adrian Criț, Director General STB S.A., este valabil pentru o perioadă de 4 ani de la data semnării și nu presupune nicio contribuție financiară din partea Ministerului Educaţiei.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă