Dotări

Echipamentele de CD propuse a se achiziţiona în cadrul proiectului sunt multiple şi diversificate. Fiecare echipament îşi are un rol bine precizat într-un domeniu de cercetare sau în mai multe domenii. Există echipamente fără de care nu se pot efectua cercetări fundamentale sau aplicative avansate. Sunt prevăzute echipamente şi accesorii de cercetare de ultimă generaţie, dintre care 10 au o valoare mai mare de 100.000 euro, fiind considerate echipamente strategice. Acestea sunt:

Denumire echipament
Caracteristici tehnice
Platformă experimentală fotovoltaică
Suprafaţă activă: peste 250m2; Putere instalată: aproximativ 25KWp; Compusă din: Module PV ribbon Si, Module PV amorphous hydrogenated Si, Module PV monocrystalline-Si, Module PV copper-indium-gallium selenide, Module PV flexibile, Module PV transparente; Deservite de invertoare cu puteri cuprinse între 2,5 şi 9,3 KW; Două platforme de poziţionare, una dintre ele dedicată instalaţiilor tip Solar Array.
Platformă experimentală eoliană
Turbine eoliene de puteri, tehnologii şi construcţii diferite, totalizând aproximativ 25KWp, cu Turbine eoliene hibride, Turbine eoliene de vânt mic, Turbine eoliene cu ax orizontal Turbine eoliene cu ax vertical, Turbine eoliene MagLev; Deservite de invertoare cu puteri cuprinse între 1,5 şi 7 KW; Instalate pe baza unei simulări de amplasament cu poziţii pe axele orizontală şi verticală diferite cu scopul obţinerii unei prize de vânt optimă funcţie de curenţii zonali.
Platformă experimentală termosolară
Suprafaţă activă: peste 250m2; Capacitate aproximativ 10.000 litri; formată din captatoare solare de tip plan, cu termosifon, evacuat şi cu tub vidat; parte din instalaţie deservită de schimbătoare de căldura cu capacităţi de peste 1000 litri.
Sistem dezvoltare si prototipare module PV
Linie de manufactura module. Cu facilitati pentru: prelucrare siruri (sortare, inductive soldering, masurare, inspectie video), aliniere si asamblare, laminare si depunere straturi potectoare termo-plastice tip EVA, instalare jonctiuni, inramare, testare si verificare a performantelor opto-electronice si de izolare.
Spectroscopie cu plasmă cuplată şi de masă (ICP-MS)
Generator de frecvenţă pentru plasmă de 27.12 MHz; gaz purtător este Ar; temperatura plasmei în jur de 10000 K; spectrometru de masă pentru ioni cu patru poli; domeniu de măsură de la Li la U; detector solid cu CID care poate masura toate elementele în acelaşi timp; Masurarea simultana a intregului spectru de masa elemental, rata de afisare a spectrului de masa integrat fiind de 50 spectre/sec;Capacitate mare de prelucrare a probelor cu determinarea intregii game de mase;
Analiza multielementala de trecere; rata de prelevare a probelor de 30.000 spectre complete pe secunda; Etalonare internă simultană.
Instalaţie depuneri în vid straturi electrice şi dielectrice prin Sputtering
Vid ultraînalt 10-8 torr; pompa turbo moleculara; depuneri straturi metalice sau dielectrice; 6 surse pentru depunere; precizia stratului depus 20 nm; răcire cu azot lichid; control automat al depunerii;
Microscop electronic (SEM) echipat cu fascicul de ioni dirijati (FIB)
Vid ultraînalt 10-8 torr; rezoluţie 0.8 nm la 30 KeV; 3 nm la 1KeV; tensiunea de accelerare între 200 V şi 30 KV, curentul prin probă reglabil de la 0,5 nA la 2 mA; coloana optica cu 2 pompe ionice diferentiale pentru micro/nano machining si litografie cu flux de ioni.
Microscop cu forţă atomică (AFM)
Moduri de măsurare: contact; taping sau proximitate; sensibilitatea mai mica de 2 nm; aria de măsurare mai mare de 5 mmx5 mm; Software adecvat in 2 D si 3 D; deplasare foarte fina pe X;Y si Z; laser pentru poziţionare si baleiere.
Sistem de ablaţie Laser
Lungimea de undă selectabilă: 1060nm; 532 nm sau 355 nm. Pompajul cu diodă laser de putere. Deplasare X-Y pină la 450 mm şi 150 mm pe axa Z. Pulsul laserului în domeniul ns. Masă din granit.
Sistem de caracterizare pentru celule si module
Sursa de lumina: lampa pe xenon, spectru AM 1.5, intensitatea luminoasa reglabila: 200 W/m2 -1100 W/m2, chuck termostat, holder cu vacuum, minim 4 testere magneto-electrice cu pozitionare x-y, I-V test station cu SCS, perioada de masurare 7-14 ms