Promovare

Componenta de promovare are în vedere diseminarea informaţiilor referitoare la proiect şi la potenţialul CD dobândit de UVT prin acest proiect, pentru atragerea de cercetători străini spre a lucra la ICSTM, pentru intensificarea parteneriatelor CD şi participare la FP al UE, precum şi pentru dezvoltarea colaborării între ICSTM şi agenţii economici din regiunea 3 Sud Muntenia. Ea va deveni după finalizarea proiectului o componentă de sine stătătoare la nivelul strategiei ICSTM, ce va continua şi dezvolta eforturile institutului de a crea un mediu economic mai stabil în regiune pentru o dezvoltare durabilă. Se au în vedere activităţi de consultanţă specializată pentru IMM-uri şi potenţiali investitori în domeniul Surselor de Energie Regenerabile (SRE), training şi cursuri de formare a specialiştilor în domeniul SRE, promovarea rezultatelor CDI, servicii de informare şi sensibilizare a factorilor de decizie cât şi a opiniei publice.
Această componentă, în perioada de implementare se va concretiza prin anunţuri de presă în ziare locale şi regionale la începutul derulării proiectului şi la sfârşit, prin crearea unui panou informativ pe perioada de execuţie a lucrărilor, prin editarea de etichete ce se vor pune pe uşile laboratoarelor CD şi pe echipamentele achiziţionate, prin crearea unei pagini web a ICSTM, precum şi prin participarea la târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice în vederea diseminării de informaţii despre potenţialul CD al ICSTM obţinut prin FEDR.

Ultimele informatii referitoare la implementare se gasesc pe blog.

AttachmentSize
comunicat_de_presa_lansare_ICSTM.pdf188.2 KB
anunt_de_presa_ICSTM.pdf142.2 KB
panou_informativ_temporar.jpg582.51 KB
publicare_pagina_web.jpg340.12 KB
afis_lansare_ICSTM.jpg624.26 KB
invitatie_lansare_mass-media.pdf213.97 KB
brosura_prezentare_ICSTM.pdf588.82 KB
ICSTM_brief_presentation.pdf513.71 KB