Feed aggregator

Competiția Națională Business Plan 2018 (ediția a X-a)

edu.ro - 10 hours 35 min ago
23 Feb 2018

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic -  Departamentul de Coordonare al firmelor de exercițiu din învățământul preuniversitar (CNDIPT-ROCT) a lansat o nouă ediție a Competiției Naționale Business Plan 2018.

Concursul constă în prezentarea, de către elevii implicați, a unor planuri de afaceri pentru firmele de exercițiu înființate în unitățile de învățământ din care aceștia provin. Firma de exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru  probarea  şi  aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

Câștigătorii etapei locale (19-23 februarie) se vor califica în etapa județeană (12-23 martie). Faza regională va fi organizată în 8 centre în perioada 16-20 aprilie, în timp ce etapa națională este programată între 7 și 11 mai, la Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti” din Timișoara.

Competiția Națională Business Plan se desfășoară anual, începând din 2008, sub coordonarea CNDIPT - ROCT, prin inspectoratele școlare/unitățile de învățământ subordonate, în parteneriat cu autoritățile administrative publice locale, instituții de învățământ superior și de cercetare din țară sau străinătate, organizații nonguvernamentale, agenți economici reprezentativi, asociații patronale din domeniile economice pentru care se organizează formare profesională etc. În cele 9 ediții derulate până acum au fost angrenate, în faza locală, peste 2.500 de firme de exercițiu.

Obiectivele asumate ale concursului sunt valorificarea spiritului antreprenorial al elevilor, familiarizarea acestora cu activităţile specifice mediului economic, asumarea riscului utilizând instrumentele specifice managementului riscului și dezvoltarea competenţelor necesare unui întreprinzător dinamic.

Alte detalii: http://www.roct.ro/competitia-business-plan/.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

A doua sesiune de depunere a proiectelor de auxiliare didactice în vederea aprobării/avizării (19-28 februarie 2018)

edu.ro - 11 hours 58 min ago
23 Feb 2018

A doua sesiune de depunere a proiectelor de auxiliare didactice în vederea aprobării/avizării de către Ministerul Educației Naționale (MEN)/Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) se desfășoară în perioada 19-28 februarie 2018.

Potrivit reglementărilor în vigoare, MEN, prin CNEE, efectuează verificarea criteriilor de conformitate și propune pentru aprobare, anual, în două sesiuni, lista auxiliarelor didactice disponibile pentru utilizarea în sistemul de învățământ preuniversitar. Durata maximă a sesiunii de de aprobare/avizare din luna februarie este de 30 de zile de la încheieera perioadei prevăzute pentru depunerea solicitărilor.

Solicitantul aprobării sau al avizului pentru auxiliare didactice poate fi autor, editor, producător, comerciant/furnizor autorizat sau altă instituție recunoscută, ce are ca obiect de activitate învățământul/educația/formarea și colaborează cu cadre didactice și specialiști în domeniul căruia îi este destinat auxiliarul didactic.

Auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării trebuie să vizeze în mod explicit formarea competențelor generale și/sau a celor specifice ale elevilor și să corespundă cerinţelor curriculumului național și programelor pentru olimpiadele școlare aprobate prin ordin de ministru, în vigoare.

Auxiliarele didactice depuse pentru aprobare/avizare trebuie, de asemenea, să specifice nivelul (de ex.: grupa/clasa /vârsta/formațiunea de studiu căreia i se adresează etc.) și să se adreseze în mod explicit tipurilor de activități didactice (de ex.: activități remediale, activități pentru elevi cu cerințe educaționale speciale, activități pentru elevi capabili de performanță etc), altor activități care vizează dezvoltarea competențelor-cheie, multi/pluridisciplinare, transdisciplinare etc.

Potrivit cadrului normativ aprobat de MEN, auxiliarele didactice sunt materiale-suport elaborate în sprijinul profesorilor și al elevilor, pentru implementarea adecvată și eficientă a curriculumului național. Această categorie de auxiliare poate include: culegeri de texte / cântece, culegeri de exerciții / probleme, culegeri de teste / itemi de evaluare, pachete de fișe de activitate independentă, caiete de muncă/activitate independentă etc., care pot fi prezentate în format tipărit și/sau în format electronic/digital. Excepție fac instrumentele destinate dezvoltării competențelor elevilor, elaborate de către instituții recunoscute la nivel național și internațional sau publicate de edituri de prestigiu național și internațional (de ex. Academia Română, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.). Pentru utilizarea extinsă la clasă a acestora este necesar acordul MEN.

Reamintim că, în prima sesiune de evaluare (9.10.2017 - 5.01.2018), au fost înaintate spre aprobare/avizare 1.464 de titluri de auxiliare didactice: 227 - învățământ preșcolar, 790 - învățământ primar, 316 - învățământ gimnazial, 130 - învățământ liceal și 1 - învățământ postliceal. Dintre acestea, au fost admise 1.241 de titluri și respinse 223 de titluri.

BIROUL DE COMUNICARE

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

AM POPAM a lansat trei apeluri de proiecte!

fonduri-structurale.ro - 22 hours 32 min ago
Direcția Generală de Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM a anunțat lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile VI.1 cu lit.e, VI.1 fără lit.e și VI.2. Descarcă ghidul pentru apelul pe măsura VI.1. - Control și...

Ziua industriei europene: Comisia va lansa un nou premiu Orizont 2020

fonduri-structurale.ro - 22 hours 32 min ago
După o primă ediție, în 2017, încununată cu succes, „Ziua industriei europene” revine într-o formulă extinsă. Între 22-23 februarie, 600 de participanți ce reprezintă sectoarele industriei, finanțelor, cercetării și inovării, precum și...

AM POPAM a publicat planul anual de lucru revizuit!

fonduri-structurale.ro - 22 hours 32 min ago
AM POPAM a publicat planul anual de lucru 2018 (revizia 2) privind lansările de apeluri. Documentul cuprinde măsurile ce urmează a fi lansate, bugetele estimate pe fiecare măsura în parte, precum și perioadele estimative pentru lansarea apelului de depunere a cererilor de...

În Regiunea Vest s-a lansat proiectul „Atelierul de Antreprenori” în cadrul căruia se acordă finanțări de până la 40.000 euro pentru startup-uri!

fonduri-structurale.ro - 22 hours 32 min ago
Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu noi, Structural Consulting Group - www.fonduri-structurale.ro (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG S.R.L.), a început implementarea proiectului ATELIERUL DE ANTREPRENORI (ID POCU/82/3/7/106050), proiect co-finanțat din...

Au început înscrierile la un nou program postuniversitar în domeniul achizițiilor publice la SNSPA!

fonduri-structurale.ro - 22 hours 32 min ago
Facultatea de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative organizează cel de-al patrulea program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul Achizițiilor”. Înscrierile se pot face în...

Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a avertizat asupra unor riscuri de dezangajare de fonduri europene

fonduri-structurale.ro - 22 hours 32 min ago
Ministrul Transporturilor a avertizat asupra unor riscuri de dezangajare de fonduri europene, vizate fiind proiectele Centurii Constanţa şi tronsonului Sibiu - Orăştie. În plus, preşedintele Comisiei pentru transporturi, Lucian Bode, şi deputatul Marius Bodea au spus că România...

Corina Crețu îndeamnă Guvernul României la acordarea unei atenţii sporite POR ce înregistrează cele mai mari întârzieri

fonduri-structurale.ro - 22 hours 32 min ago
Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, s-a întâlnit la Bruxelles cu prim-ministrului României, Viorica Dăncilă. Întâlnirea s-a încadrat în contextul discuţiilor aprofundate dintre Comisie şi autorităţile române privind...

Primăria municipiului Giurgiu va depune trei proiecte cu fonduri UE pentru eficientizarea iluminatului public

fonduri-structurale.ro - 22 hours 32 min ago
Primăria municipiului Giurgiu va depune trei proiecte privind iluminatul public în oraş cu sisteme de iluminat pe led prin care se va putea obţine o economie la consumul de energie electrică de peste 70 la sută. „Prin POR, pe axa de eficienţă energetică sisteme de iluminat public...

AM POIM a publicat Manualul de implementare pentru beneficiarii POIM 2014 - 2020

fonduri-structurale.ro - Thu, 22/02/2018 - 00:00
Autoritate de Management Programul Operațional Infrastructură Mare a publicat „Manualul de implementare pentru beneficiarii POIM 2014-2020”. Acesta conține recomandări privind modul în care beneficiarul se poate organiza și responsabilitățile membrilor echipei, managementul...

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat va include componenta digitală în politicile publice

fonduri-structurale.ro - Thu, 22/02/2018 - 00:00
Colaborarea între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Google în vederea creșterii nivelului cunoștințelor digitale în rândul antreprenorilor din România şi dezvoltarea unor platforme digitale necesare promovării exporturilor...

Alte 20 contracte de finanțare în cadrul POR 2014-2020 pentru sprijinirea mediului de afaceri din regiunea Sud-Vest Oltenia au fost semnate

fonduri-structurale.ro - Thu, 22/02/2018 - 00:00
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a anunțat că s-au semnat 20 noi contracte de finanțare în cadrul Axei Prioritare 2, respectiv 19 contracte în cadrul Priorității de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și...

Inițiatorul Start-Up Nation, Florin Jianu, spune că speculanții care vând firme pot fi opriți în două moduri

fonduri-structurale.ro - Thu, 22/02/2018 - 00:00
El a propus Guvernului două soluții: La nivel de lege, prin modificarea ordonanței de urgență să se stipuleze clar că nu se pot înstrăina părți sociale într-un anumit procent, 49%. Astfel, cel puțin o perioadă, o firmă calificată la finanțare nu poate fi vândută...

Angajaţii Primăriei Bistriţa şi consilierii locali vor învăţa să se autoevalueze pe bani europeni

fonduri-structurale.ro - Thu, 22/02/2018 - 00:00
Angajaţii Primăriei Bistriţa şi consilierii locali vor învăţa să se autoevalueze şi să-şi optimizeze activitatea prin intermediul unui proiect cu fonduri europene derulat de municipalitate, în valoare de peste 400.000 lei. Proiectul denumit „Optimizarea proceselor...

AFIR a publicat fișele de verificare a conformității Dosarelor cererilor de plată care sprijină implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

fonduri-structurale.ro - Thu, 22/02/2018 - 00:00
În conformitate cu prevederile fișei sub-măsurii 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” din cadrul PNDR 2014-2020, Grupurile de Acțiune Locală au sarcina verificării conformității cererilor de plată pentru proiectele implementate în cadrul...

Consiliul „Ecofin" al UE a adoptat recomandarea privind descărcarea de gestiune a Comisiei Europene în ceea ce privește bugetul pentru 2016

fonduri-structurale.ro - Thu, 22/02/2018 - 00:00
Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene („Ecofin”), desfășurată la Bruxelles. Pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene („Ecofin”)...

Ministrul Valentin Popa s-a întâlnit cu ES dl. Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania în România

edu.ro - Wed, 21/02/2018 - 12:46
21 Feb 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a avut marți, 20 februarie, o întrevedere cu Excelența Sa dl. Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania la București.

Cu acest prilej, cei doi oficiali au discutat aspecte legate de predarea limbii germane în școlile și universitățile din România, precum și chestiuni referitoare la manualele școlare pentru limba germană maternă și limba germană modernă.

Un alt punct de pe agenda discuțiilor a fost reprezentat de dezvoltarea învățământului dual în România. Cele două părți au agreat să colaboreze pentru identificarea unor soluții de creștere a atractivității învățământului profesional și tehnic prin promovarea învățământului dual.

Cei doi interlocutori au apreciat buna colaborare în domeniul educației și au agreat depunerea de eforturi comune în vederea găsirii unor noi oportunități de cooperare.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

POR: MDRAP a prelungit perioada de depunere a proiectelor care vizează infrastructura pentru persoanele cu dizabilități

fonduri-structurale.ro - Wed, 21/02/2018 - 00:00
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/8/8.1/8.3/B/1 „Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, din cadrul POR...

POCU: Ministerul Fondurilor Europene a publicat lista cu proiecte contractate „Diaspora Start Up”

fonduri-structurale.ro - Wed, 21/02/2018 - 00:00
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 a publicat lista proiectelor contractate în cadrul apelului „Diaspora Start-up” , Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin...
Syndicate content