Direcţii de cercetare

Direcţia de cercetare: Surse Regenerabile de Energie (SRE)
L01 - Celule şi Module Fotovoltaice
L02 - Generatoare Termo-Electrice şi Termo-Solare
L03 - Micro-Hidro-Turbine şi Micro-Generatoare Eoliene
L04 - Biocombustibili
L05 - Proiectare, Modelare şi Simulare în SRE
L06 - Materiale utilizate în conversia energiei
L07 - Stocarea energiei regenerabile
L08 - Sisteme electrice şi electronice utilizate în SRE
L09 - Sisteme mecanice şi automatizări utilizate în SRE

Direcţia de cercetare: Dezvoltare durabilă utilizând SRE - Impactul asupra mediului
L10 - Caracterizarea fizică şi structurală a materiei
L11 - Caracterizarea chimică şi biologică a materiei
L12 - Monitorizarea calităţii mediului
L13 - Tehnologii neconvenţionale în protecţia mediului

Direcţia de cercetare: Producţia şi distribuţia energiei din surse regenerabile
L14 - Integrarea în clădiri
L15 - Conversia energiei în sisteme conectate la reţea
L16 - Sisteme autonome şi management energetic
L17 - Eficienţă şi siguranţă energetică
L18 - Sisteme pentru gestiunea energiei în reţele inteligente distribuită
L19 - Tehnologii software în proiectarea sistemelor în SRE
L20 - Managementul şi analiza economică-financiară a sistemelor energetice