Componente

Proiectul prezintă trei componente majore:

  1. Construcţie clădire nouă pentru cercetare dezvoltare (CD)
  2. Achiziţionare echipamente, active corporale pentru CD şi necorporale
  3. Promovarea pe scară largă, pe plan naţional şi internaţional a capacităţii CD a UVT dobândită prin proiect

Clădirea se compune din 4 zone diferenţiate funcţional şi volumetric:
a) zona de laboratoare;
b) zona de birouri administrative, săli de întrunire, spatii de destindere;
c) amfiteatrul;
d) acoperişul terasă.

Suprafaţa construită: Sc = 2240 mp
Suprafaţa desfăşurată: Sd = 7250 mp

Arhitectura clădirii a fost aleasă ca să poată fi utilă scopului propus. Clădirea principală cuprinde trei zone cu funcţii diferite. Prima zonă va cuprinde un amfiteatru pentru diseminarea rezultatelor cercetării, pentru congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. A doua zonă va cuprinde birouri pentru activitatea de management a proiectelor de cercetare, departamentul de tehnologia informaţiei şi comunicării, centrul de transfer tehnologic, departamentul de strategii şi proiecte de cercetare, o sală pentru concepţia şi realizarea practică a temelor de doctorat/post-doc, centrul de informare şi documentare. A treia parte, care este şi cea mai mare (peste 80% din spaţiul total) cuprinde laboratoare de cercetare tehnologice. Acestea sunt construite din module speciale, care să îndeplinească condiţiile tehnice optime pentru susţinerea cercetării propuse.

Rolul noii clădiri:
- pe lângă existenţa ei ca platformă personalizată activităţilor de cercetare de excelenţă cu facilităţi avansate ale instalaţiilor tehnologice şi ale laboratoarelor tehnologice dedicate deservirii mai multor laboratoare ştiinţifice la un loc;
- cât şi drept obiect de studiu, încorporând elemente tip faţadă activă energetic (ultimele două etaje având jumătate din suprafaţa vitrată formată din panouri fotovoltaice semitransparente), inteligenţă integrată şi management activ al consumurilor, sistemelor de securitate şi control acces.

Rolul platformelor tehnologice este unul dublu:
- ca obiect de studiu, atât pentru cercetarea randamentelor de conversie pe tehnologii diferite, cât şi pentru observarea în funcţiune a acestora conectate în număr mare şi în configuraţii diferite;
- cât şi cu rol economic, prin diminuarea costurilor de consum energetic ale institutului (fie energie electrică, fie termică).