Uniunea Europeana Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri Instrumente Structurale 2007-2013
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" POS-CCE
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Axa Prioritară: AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI INOVARE
Domeniul de intervenţie: D2.2: Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative
Operaţiunea: O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

ilustratie de tema Proiect ICSTM Finalizat

DEZVOLTARE CDI - INSTITUT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ MULTIDISCIPLINARĂ

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro"


"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

Despre proiect

In data de 28 septembrie 2010, Universitatea Valahia din Targoviste a semnat contractul de finanţare al proiectului cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Proiectul a fost selectat spre finanţare în cadrul competiţiei POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4, are o valoare totală de 57.971.600 LEI şi se va derula pe o perioadă de 36 luni.

Proiect Finalizat

Investitia se afla in perioada de sustenabilitate pana in anul 2020.

Syndicate content