Construcţie

Clădirea cuprinde trei zone cu funcţii diferite. Prima zonă va cuprinde spatii administrative pentru activitatea de management a proiectelor de cercetare, departamentul de tehnologia informaţiei şi comunicării, centrul de transfer tehnologic, departamentul de strategii şi proiecte de cercetare, o sală pentru concepţia şi realizarea practică a temelor de doctorat/post-doc, centrul de informare şi documentare si un amfiteatru pentru diseminarea rezultatelor cercetării, pentru congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. Celelalte două zone (peste 80% din spaţiul total) cuprind laboratoare de cercetare tehnologice. Acestea sunt proiectate modularizat astfel incat să îndeplinească condiţiile tehnice optime pentru susţinerea cercetării propuse. Clădirea este orientată de la Est la Vest, cu lungimea dispusă pe aceasta direcţie. Sunt prevăzute şi două camere albe (clasă de puritate 1000, cu posibilitatea de a lucra sub hote cu flux laminar cu clasă 100). Acoperişul terasă asigură suportul şi facilităţile necesare funcţionării a 3 platforme tehnologice de ultimă generaţie.

Localizare

    Lat/Long: N44.94308, E25.457575

Amplasament