Feed aggregator

Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici necesari construirii secţiunii 1A a autostrăzii Sibiu-Piteşti

fonduri-structurale.ro - Wed, 03/04/2019 - 23:00
Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri indicatorii tehnico-economici pentru construirea secţiunii 1A a autostrăzii Sibiu-Piteşti, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului. „O secţiune în lungime de 14,15 km va fi construită între localităţile Boiţa...

Finalizarea unui proiect SIPOCA 3 destinat dezvoltării învățământului superior

fonduri-structurale.ro - Wed, 03/04/2019 - 23:00
Marți, 2 aprilie 2019, a avut loc conferința de închidere a proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii” - SIPOCA 3, cofinanțat din...

Noi reglementări ale Programului Național Apicol

fonduri-structurale.ro - Wed, 03/04/2019 - 23:00
În ședința din 3 aprilie 2019 Guvernul a aprobat modificarea și completarea HG nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar. Având în vedere modificarea cursului de...

Au fost deschise noi sesiuni de depunere prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

fonduri-structurale.ro - Wed, 03/04/2019 - 23:00
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurală, a deschis în trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, astfel: sM 4.3 - Investiţii pentru...

Finalizarea unui proiect SIPOCA 3 cu impact asupra dezvoltării învățământului superior: „Universitățile pregătesc viitorul: Absolvenți competenți pentru România!”

edu.ro - Wed, 03/04/2019 - 14:20
03 Apr 2019

Marți, 2 aprilie 2019, a avut loc conferința de închidere a proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii” - SIPOCA 3, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Derulat sub sloganul „Universitățile pregătesc viitorul: Absolvenți competenți pentru România!”, proiectul a avut ca scop dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației Naționale de a elabora politici bazate pe evidențe, pentru îmbunătățirea ofertelor educaționale ale instituțiilor de învățământ superior, precum și pentru o mai bună corelare a acestora cu nevoile pieței muncii.

Valoarea proiectului, desfășurat timp de 36 de luni și implementat în parteneriat cu Academia Română, este de 18.332.590,40 lei.

În urma implementării au fost obținute următoarele rezultate:

 • Analiza privind calitatea din perspectiva relevanței programelor oferite de universități pe domenii de specializare, cu potențial de dezvoltare regională;
 • Studiu de impact privind strategiile și diferitele intervenții dezvoltate pentru sistemul de învățământ superior, asupra ofertelor educaționale ale universităților și asupra angajatorilor;
 • Analiza privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze;
 • Ghid de bune practici  privind consilierea în universități;
 • Ghid de bune practici pentru stagiile de practică;
 • Realizarea unui mecanism de comunicare și participare la procesul decizional privind implicarea universităților în procesul de dezvoltare regională;
 • Înființarea unui Centru de Profesionalizare a Managementului Universitar (CPMU), aprobat prin ordinul ministrului educației naționale nr. 4218/01.08.2018;
 • Formarea a 500 de persoane cu funcții de conducere din universități.

Analizele, studiile și metodologiile rezultate au fost elaborate de experți selectați de către Academia Română, având la bază cercetările realizate la nivel local, regional și național, în cadrul a peste 48 de universități.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire între ministrul Ecaterina Andronescu și ambasadorul Ucrainei în România, ES Oleksandr Bankov

edu.ro - Wed, 03/04/2019 - 09:16
02 Apr 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, s-a întâlnit marți, 2 aprilie, cu ambasadorul Ucrainei în România, ES Oleksandr Bankov.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au făcut un schimb de informații cu privire la reformele întreprinse recent de cele două țări în domeniul educației.

Ministrul Ecaterina Andronescu a subliniat necesitatea menținerii la standarde adecvate a învățământului în limba maternă pentru minoritatea română din Ucraina.

De asemenea, demnitarul român și-a exprimat disponibilitatea pentru organizarea unei întâlniri cu omologul ucrainean, Lilia Hrinevich, în vederea identificării unor soluții concrete pentru finalizarea negocierilor protocolului de colaborare bilaterală în domeniul educației și menținerea învățământului în limba maternă pentru românii din Ucraina.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Reuniunea Directorilor Generali pentru Învățământul Preuniversitar (DG Schools), 1-2 aprilie 2019, Timișoara

edu.ro - Wed, 03/04/2019 - 08:37
03 Apr 2019

În intervalul 1 - 2 aprilie 2019, s-a desfășurat la Timișoara, Reuniunea Directorilor Generali pentru Învățământul Preuniversitar (DG Schools) din statele membre ale Uniunii Europene, eveniment inclus în calendarul acțiunilor organizate sub egida Președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii, a cărei temă a fost „Deschiderea școlilor către Europa”, participanții au dezbătut rolul noului program Erasmus+ în dezvoltarea școlilor, fiind urmărită în mod special asigurarea condițiilor pentru mobilitatea elevilor si cadrelor didactice.

De asemenea, au fost discutate alte două teme - promovarea valorilor europene comune și contribuția culturii la consolidarea identității europene -, fiind prezentate o serie de modele de bune practici din România. Totodată, au fost prezentate instrumente concrete pentru implementarea în unitățile de învățământ a Recomandării Consiliului Uniunii Europene referitoare la competențele-cheie și promovarea valorilor comune.

În acest context, participanții au vizitat două unități de învățământ din municipiul Timișoara, Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” și Colegiul Național „C.D. Loga”, prilej pentru a interacționa cu elevii și profesorii implicați în proiecte legate de educația pentru cetățenie și cultură democratică.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Directoratul General Educație și Cultură al Comisiei Europene și cu sprijinul partenerilor din județul Timiș (Instituția Prefectului Județul Timiș, Consiliul Județean Timiș, Universitatea Politehnică din Timișoara și ISJ Timiș).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va fi reabilitată cu ajutorul fondurilor europene

fonduri-structurale.ro - Tue, 02/04/2019 - 23:00
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) au semnat luni, 1 aprilie 2019, contractul de finanțare pentru consolidarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea corpului E, în cadrul unei conferințe de...

Proiecte noi depuse spre finanțare de Primăria Oradea

fonduri-structurale.ro - Tue, 02/04/2019 - 23:00
În cadrul unei conferințe de presă din 29 martie 2019, viceprimarul Mircea Mălan a vorbit despre câteva aspecte legate de proiectele europene care au fost derulate de Municipiul Oradea în perioada de finanțare anterioară și cele care sunt acum în diferite stadii de...

României i se alocă 2 miliarde de euro pentru investiții în infrastructură!

fonduri-structurale.ro - Tue, 02/04/2019 - 23:00
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a aprobat marți, 2 aprilie, finanțarea a patru proiecte în România - „Rețea de infrastructură rutieră integrată pentru zona orbitală din București”, „ Îmbunătățirea serviciilor de...

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2019 (18 - 21 martie)

edu.ro - Tue, 02/04/2019 - 18:01
15 Mar 2019

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 18 - 21 martie 2019, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat.

Simularea se adresează elevilor înscriși în clasele a XII-a/zi și a XIII-a seral/frecvență redusă la începutul anului școlar 2018-2019, dar implică și participarea elevilor claselor a XI-a zi și a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă (în total, aproximativ 300.000 de elevi).

Calendarul probelor are următoarea formulă de desfășurare:

 • 18 martie: Limba şi literatura română - proba E) a)
 • 19 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b)
 • 20 martie: Proba obligatorie a profilului - proba E) c)
 • 21 martie: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) - doar pentru elevii claselor a XII-a
 • 29 martie: Comunicarea rezultatelor

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a dezvolta temele prevăzute în programa de examen, parcurse până la această dată.

Evaluarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. În situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate într-o unitate de învățământ, există și posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte școli.

Rezultatele înregistrate vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute nu se contestă și pot fi trecute în catalog în baza unei cereri scrise, depusă de elevi sau de părinții acestora.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Marcarea Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului prin semnarea Protocolului de colaborare între Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Finanțelor Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate

edu.ro - Tue, 02/04/2019 - 13:25
02 Apr 2019

În contextul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, stabilită pentru data de 2 aprilie, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Finanțelor Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit încheierea unui protocol de colaborare privind implementarea măsurilor necesare creșterii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburări de spectru autist la servicii integrate de sănătate, sociale și de educație.

Părțile semnatare, potrivit atribuțiilor legale ce le revin, vor dezvolta și vor implementa programe destinate îmbunătățirii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburări de spectru autist la servicii integrate de sănătate, sociale și de educație.

Ministerul Educației Naționale va sprijini organizarea și desfășurarea  unui program de instruire a cadrelor didactice, consilierilor școlari și asistenților sociali din sistemul educațional, în vederea identificării și  facilitării intervențiilor în cadrul tulburărilor de spectru autist și a unui program de instruire destinat părinților/tutorilor copiilor diagnosticați cu tulburări de spectru autist, în vederea dezvoltării abilităților sociale.

Cu acest prilej, ministrul Ecaterina Andronescu a declarat:

„Momentul acesta este unul deopotrivă de emoție și de acțiune. De emoție, pentru că nu ai cum să te îndrepți spre această categorie de copii, astăzi școliți în școlile noastre, fără să te îndrepți cu emoție, drag și solidaritate, și față de ei, și față de părinți. De aceea, cred că acest document ne va determina să intensificăm acțiunile de până acum. Am văzut mulți copii integrați în învățământul de masă. Și fără îndoială, am constatat evoluții care se diferențiază în funcție de terapiile prin care aceștia au trecut și în funcție de preocuparea celor din jur de a le acorda sprijin în acest proces dificil de evoluție. De aceea, faptul că Ministerul Sănătății întărește componenta de îngrijire medicală cu noi căi de a se adresa acestor copii este un lucru absolut extraordinar. De asemenea, faptul că Ministerul Educației și-a asumat obligația să îi formeze pe dascălii pregătiți special, pentru că nu orice profesor știe să lucreze cu această categorie de copii, nu face decât să adauge și să completeze sfera de acțiuni destinate copiilor cu dificultăți de învățare."

Protocolul de colaborare se încheie pentru o perioadă de 3 ani de zile (2 aprilie 2019 - 2 aprilie 2022), intră în vigoare odată cu semnarea sa, iar derularea obiectivelor prevăzute începe în al doilea semestru al anului 2019. 

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

PNDR: Începând cu 1 aprilie, au fost deschise sesiuni de depunere pentru submăsurile 5.1, 5.2 și 17.1!

fonduri-structurale.ro - Mon, 01/04/2019 - 23:00
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat luni, 01 aprilie 2019, lansarea mai multor sesiuni de primire a proiectelor de investiții, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Astfel, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2019...

Investiții de peste 2,5 milioane de lei pentru valorificarea patrimoniului cultural ialomițean

fonduri-structurale.ro - Mon, 01/04/2019 - 23:00
Luni, 1 aprilie, a fost semnat contractul de finanțare pentru valorificarea patrimoniului cultural, prin proiectul „Restaurare și conservare Biserica de Lemn Sf. Nicolae”. Pentru implementarea acestui proiect al cărui obiectiv general este conservarea, protejarea, promovarea și...

Erasmus+: Fonduri triple pentru perioada 2021-2027

fonduri-structurale.ro - Mon, 01/04/2019 - 23:00
Pe 28 martie, Parlamentul European a aprobat programul Erasmus+ pentru perioada 2021-2027. Unul dintre obiectivele principale ale Parlamentului European pentru următoarea generație a Programului Erasmus+ este ca mai mulți tineri să participe la diferitele mobilități cu scop educațional....

2 - 8 aprilie: a doua etapă de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2019 - 2020

edu.ro - Mon, 01/04/2019 - 20:22
01 Apr 2019

A doua etapă rezervată completării/depunerii/validării cererilor - tip de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 începe marți, 2 aprilie 2019, și se adresează copiilor care nu au fost înscriși/nu au participat în prima etapă. Înscrierea se face pe locurile disponibile, prin completarea/depunerea/validarea unor noi cereri. Acestea pot fi completate, online sau la secretariatul unității de învățământ în care se dorește înscrierea copilului, până în data de 8 aprilie, înclusiv.

Cererile - tip completate online trebuie validate ulterior, în unitatea de învățământ aleasă pentru înscriere, în prezența părintelui și (cel puțin) a unui membru al comisiei, între orele 08:00 - 18:00, zilnic, de luni până vineri.

Precizăm, în acest context, că până vineri, 29 martie 2019, dată la care fiecare unitate de învăţământ avea obligaţia să afişeze listele cu copiii înscrişi în prima etapă (4 - 22 martie) și informaţii privind locurile rămase libere, au fost admise 149.439 de cereri de înscriere în învățământul primar, ceea ce reprezintă 99,6% din totalul cererilor depuse (150.101). 662 de cereri au fost respinse fie din cauza opţiunilor insuficiente, fie din cauza lipsei de locuri în unităţile de învăţământ dorite. Acestea vor fi soluționate în etapa a II-a (2 - 8 aprilie 2019).

Tipologia cererilor depuse în prima etapă (150.101) relevă că 128.718 (85,8%) de cereri au vizat înscrierea copiilor care vor împlini 6 ani până la data de 31 august 2019, inclusiv, iar 21.383 (14,2%) de cereri, copii care vor împlini 6 ani după data de 1 septembrie 2019.

În funcție de opțiuni, 127.752 (85,1%) de cereri au fost admise la prima opțiune (făcută pentru școala de circumscripție). Acestora li se adaugă alte 21.031 (14%) de cereri, admise tot la prima opțiune (făcută, în schimb, pentru altă școală). 656 (0,4%) de cereri au fost admise la a doua opțiune (revenire la școala de circumscripție).

Pe medii de rezidență, 82.815 de cereri provin din mediul urban (55,2%), iar 67.286 de cereri din mediul rural (44,8%).

Listele finale cu elevii înmatriculați în clasa pregătitoare vor fi afișate în data de 11 aprilie 2019.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Noi reguli de finanțare ce au ca scop întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE

fonduri-structurale.ro - Sun, 31/03/2019 - 23:00
Eurodeputații au adoptat marți cu 475 de voturi pentru, 93 împotrivă și 53 de abțineri noile reguli de finanțare ce au ca scop întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE. Regulile actualizate, care se vor aplica pentru perioada 2021-2027 Fondurilor de...

Bani europeni pentru reducerea violentei domestice în Timișoara

fonduri-structurale.ro - Sun, 31/03/2019 - 23:00
Contractul de finanţare pentru proiectul SEVA – „Stop! Eliminăm violenţa şi agresivitatea”, a fost semnat, vineri, la Timișoara, de directorul executiv al OIR POSDRU VEST. Scopul implementării unui asemenea proiect este reducerea fenomenului violenței domestice şi,...

15,33 milioane euro vor fi rambursați de la Bruxelles, prin POCU

fonduri-structurale.ro - Sun, 31/03/2019 - 23:00
AM POCU a transmis vineri către Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice o declarație de cheltuieli de 15,33 milioane euro, ce urmează a fi transmisă ulterior, spre rambursare, Comisiei Europene. Până în prezent, pentru proiectele derulate...

21 de întreprinderi sociale vor fi înființate printr-un proiect semnat la Timișoara

fonduri-structurale.ro - Sun, 31/03/2019 - 00:00
Contractul de finanţare pentru proiectul Impact Start-Up a fost semnat, vineri, la Timișoara. Obiectivul proiectului este înființarea a minimum 21 de întreprinderi sociale în regiunile Vest, Nord-Vest şi Nord-Est. Din acestea, 12 vor funcționa în mediul rural. Proiectul...
Syndicate content